Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Vodovod


Vlastník verejného vodovodu: Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

IČO: 00331376

Prevádzkovateľ verejného vodovodu: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ul. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO: 31 714 030

Fakturácia :

Ing. Zuzana Lukáčová , tel: 056/6795239

Práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa

Zmluva č.26/2019 od 19.12.2019
zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu
(2136.48 kb)
(1495.48 kb)
(1042.1 kb)

Cena vody


Obec  Brehov ako vlastník verejného vodovodu nakupuje vodu od spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s za              tzv. ,, distribučnú " cenu. Maximálnu cenu vody schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vody (ÚRSO). Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s v zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO pre rok 2017 účtuje obci Brehov cenu vody    0,9499 eur/m3 (s DPH).

Cena vody, ktorá je verejným vodovodom dodávaná konečným odberateľom v obci je určovaná uznesením obecného zastupiteľstva. Ani takto určená cena nesmie byť vyššia ako schváli ÚRSO. V zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO schválilo obci Brehov:

pre roky 2014-2016 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,5009 eur/ m3 (bez DPH).

pre roky 2017-2021 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0557 eur/m3 (bez DPH).

Predženie platnosti a účinnosti potvrdenia o cene č.0854/2017/V-PC zo dňa 21.02.2017 na obdobie do 31.12.2022.

Rozbor vody


(0 b)