Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Kultúra

Knižnica

V roku 2010 bola otvorená obecná knižnica, ktorá sa nachádza v priestoroch OcÚ. Pre širokú verejnosť je otvorená Pondelok: 12:30-15:30
Streda: 12:30-17:00
Štvrtok: 12:30-15:30
Piatok: 12:30-14:00

,,Nemilovať knihy, znamená nemilovať múdrosť.,,
(J.A.Komenský)

SÚŤAŽ

Obecná knižnica v Brehove vyhlasuje od 01.02.2014 do 01.03.2014 súťaž maľby Brehovských žiakov.
Brehov moja dedina 2014 ,, DOBRODRUŽSTVO V BREHOVE,,
Ak máš chuť a myšlienku namaľuj vlastnú tvorbu na tému :
1. TAJNÁ SKRÝŠA ( Miesto v Brehove, kde by som si s kamarátom postavil tajnú skrýšu.)

2. ČO K NÁM PRIPLÁVALO NA ONDAVE ???? (Stojím na moste a zrazu niečo prináša voda . Čo je to ??? Odkiaľ sa to vzalo??? Zmení to život obyvateľom našej malej obce ???

Pravidlá súťaže :
Súťažiaci si vyberie tému , ktorá ho najviac inšpiruje . Podmienky výtvarnej práci sa nekladú. Všetci súťažiaci uvedú na svojej práci názov, svoje meno, priezvisko a vek.
Od 01.03.2014 do 09.03.2014 sa bude konať výstava týchto malieb a zároveň čitatelia a návštevníci budú hlasovať za najkrajšiu maľbu. Majiteľa maľby, ktorá získa najviac hlasov odmeníme malým darček.

Do súťaže sa zapojila Liliana Kanská touto cestou jej vyjadrujeme poďakovanie za zapojenie sa do súťaže .


Pre všetky šikovné deti v Brehove vyhlasuje
Obecná knižnica – Súťaž vo výrobe knihy.

Obecná knižnica v Brehove vyhlasuje 1. ročník súťaže pre deti základných škôl.
Podmienky súťaže :

1.Vyrobiť knihu, ktorá môže byť rôzneho materiálu a môže mať rôzny tvar i veľkosť. Fantázii sa medze nekladú.
(klasický tvar, forma originálneho zápisníka, v tvare zvierat, leporelo, vyklápacia kniha,či kniha s pohyblivými časťami.)

Každá z kníh ukrýva v sebe rôzne tajomstvá. Samozrejme aj tá Vaša ručne vyrobená kniha by mala poskytnúť to svoje tajomstvo v podobe vymyslenej rozprávky, príbehu alebo básničky.

Vaše ručne vyrobené knihy je potrebné odovzdať pani knihovničke obecnej knižnice v Brehove do 01. júna 2014.

Každý z Vás Môže pracovať samostatne, alebo v skupinkách Vaše práce prosím označte nasledovne:
Samostatná práca – meno a priezvisko, trieda.
Skupinová práca– pri každom mene a priezvisku uviesť triedu .

Práce budú vystavené na chodbe obecného úradu v čase od 01.júna 2014 do 30.júna 2014, ktoré budú hodnotené návštevníkmi výstavy najoriginálnejšia kniha samozrejme získava darček.


Obecná knižnica v Brehove 01.04.2014