Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec BREHOV
Sídlo: Brehov, Hlavná 1/57, PSČ:076 05
Štatutárny zástupca: Marek Balog,starosta obce


E-mail: obecbrehov@trenet.sk
Telefón: +421 56 679 5239
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trebišov
Číslo účtu:11024622/0200
IČO: 00331376

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie