Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Faktúry 2012

Faktúry 2012

1. Identifikačný údaj faktúry,
2. Popis fakturovaného plnenia,
3. Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume bez DPH a s DPH,
4. Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou sumou,
5. identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
6. Dátum doručenia faktúry ,
7. Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia, a) meno a priezvisko FO, alebo názov PO, b) adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO-podnikateľa alebo sídlo PO, c) identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. 

1.   2.   3.    4.   5.    6.    7.     7 a) 7 b) 7 c)
120037 pripojenie internetu 01/2012-12/2012  0,03
 0,03
    04.01.2012   Jozef Pirčák, e-max  Trebišov,
Komenského 2222/91
IČO 40954625
20120098 popl. za internet   8,65
10,38 
    04.01.2012   E-MAX INTERNET Trebišov,
Cukrovarská 2,  
IČO
36659142
14112011 vývoz plastov  37,02
 37,02
    02.01.2012   Združ. obcí pre separ.zber Zemplín Cejkov IČO
31257526
4734033136 tel.poplatok  39,47
 47,36
    10.01.2012   Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Karadžičova 10
IČO
20203273893
8850017 čist. prostr.  40,90
   8,08
    29.12.2012   COOP JEDNOTA NITRA Nitra, Štefánikova 54 IČO
00168874
0077772382 tel.poplatok   57,43
11,48
    04.01.2012   Orange Slovensko, a.s. Bratislava,
Prievozská 6/A
IČO
35697270
14262011 ulož.odpadu  78,09
 78,09
    02.01.2012   Združ.obcí
pre separ. zber Zemplín
Cejkov IČO 31257526
14202011 prevázkovanie  verejného     vodovodu  195,00
   39,00
    30.12.2011   AQUASPIŚ,s.r.o. Spišská Nová Ves, Sadová 12/2081 IČO
36174360
13712011 uloženie odpadu  245,95     29.12.2011   Združenie obcí pre separ. zber
Zemplín
Cejkov IČO
31257526
110585 plynofikácia OcÚ  1880,67
   376,13
    05.11.2012   Jozef Poľacký - TERMOS Trebišov, M.R:Štefánika 1805/2 IČO 10798960