Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Samospráva

Obecnú samosprávu predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce, a obecné zastupiteľstvo zložené z 7 poslancov.

Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie. Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.

Adresa:

Obecný úrad Brehov
Hlavná 1/57
076 05 Brehov

Telefón: +421 56/ 679 52 39
Fax: +421 56/ 679 52 39
E-mail: obecbrehov@trenet.sk

Starosta obce : Marek Balog

Poslanci OZ:

Za obdobie 2018 - 2022

-  Rudolf Balog

-  Mgr. Anna Balogová

-  Ján Lasek

-  Gabriel Rášky

-  Mgr. Ida Szücs Gazdaghová

-  Ingrid Tóthová

-  Atila Vinclér