Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecbrehov.sk spravuje obec Brehov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Brehov

Adresa:
Obecný úrad
Hlavná 1/57
076 05 Brehov

IČO: 00 331 376

Číslo účtu :    SK03 0200 0000 0000 1102 4622           BIC: SUBASKBX

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Košický
Počet obyvateľov: 630
Rozloha:790 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1309

Všeobecné informácie: obecbrehov@trenet.sk
Podateľňa:obecbrehov@trenet.sk
Starosta: Marek Balog - starosta obce,  tel.: 0915/ 945 210 , 056/ 6795239, e-mail: obecbrehov@trenet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecbrehov@trenet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
056 / 679 52 39
Fax.: 056 / 679 52 39
E-mailobecbrehov@trenet.sk

Kompetencie:
Obec Brehov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Brehov je zriadený v: Trebišove

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00


Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód