Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Faktúry 2013

Faktúry 2013

1. Identifikačný údaj faktúry,
2. Popis fakturovaného plnenia,
3. Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume bez DPH a s DPH,
4. Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou sumou,
5. identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
6. Dátum doručenia faktúry ,
7. Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia, a) meno a priezvisko FO, alebo názov PO, b) adresa trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO-podnikateľa alebo sídlo PO, c) identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

1.  
  2.  
3.    4.  
5.   
6.   
7.    
7 a)
7 b)
7 c)
 2013001    mäso, mäsové výr. 27,24     1305091  3.1.2013  Cimbaľák, s.r.o. Cimbaľák  Bardejov  36473219
 2013002    Obecné noviny  52,00    22123311  3.1.2013  Inprost, s.r.o.    Bratislava  31363091
 2013003    za internet  10,38    20130096 4.1.2013  E-MAX INTERNET, s.r.o.    Trebišov  36659142
 2013004    mäso, mäs. výrobky  33,11    01300587 10.1.2013  Cimbaľák, s.r.o.  Cimbaľák  Bardejov  36473219
 2013005    revízia plynového kotla  83,16    00130012  22.1.2013  TERMOS  Poľacký Jozef  Trebišov  10798960
 2013006    autorská odmena za licen.  14,28    2131100524  24.1.2013  SOZA    Bratislava  00178454
 2013007    mlieko  3,84    0071302653  28.1.2013  Tatranská mliekáreň    Kežmarok  31654363
 2013008    plyn  30,13    7448119100  28.1.2013  SPP, a.s.    Bratislava  35815256
 2013009    telefónny poplatok  34,87    73000775884  29.1.2013 Slovak telekom     Bratislava  35763469
 2013010    gravírovanie žetónov  165,00    0013000001  29.1.2013  STEFI  Štefanko Štefan  Trebišov  41604504
 2013011    čistiace prostriedky  43,74    0008850001  31.1.2013  COOP Jednota    Nitra  00168874
 2013012    elektrická energia  7,27    2280000755  31.1.2013  Vsl. energetika, a.s.    Košice  36211222
 2013013    uloženie odpadu  143,96    000062013  31.1.2013  Združenie obcí Zemplín    Cejkov  31257526
 2013014    toner  36,00    0201350052  1.2.2013  IKARO, s.r.o.    Trebišov  31656544
 2013015    elektrická energia  3023,00    2280000747  1.2.2013  Vsl. energetika, a.s.    Košice  36211222
 2013016    uloženie odpadu  111,02    0000532013  1.2.2013  Združenie obcí Zemplín    Cejkov  31257526
 2013017    plyn  1791,00    7317624869  4.2.2013  SPP, a.s.    Bratislava  35815256
 2013018    telefónny poplatok  39,49    4746937316  4.2.2013  Slovak telekom, a.s.    Bratislava  35763469
 2013019    telefónny poplatok  87,12    0077772382  4.2.2013  ORANGE SLOVENSKO,a.s.    Bratislav  35697270
 2013020    potraviny  216,17    0008850002  4.2.2013  COOP Jednota   Nitra   0000168874
 2013021    prevádzkovanie vodovodu  234,00    0000722013 4.2.2013   AUQASPIŠ, s.r.o.    Spišská Nová Ves  36174360
 2013022    internet  10,38    0220130096  5.2.2013  E-MAX INTERNET, s.r.o.    Trebišov  36659142
 2013023    mlieko, jogurt  6,92    0071304186  9.2.2013  Tatranská mliekáreň, a.s.    Kežmarok  31654363
 2013024    internetová stránka  36,00    0000130190  11.2.2013  webex media, s.r.o.    Košice  36815365
 2013025    kancelárske potreby 175,63     0000013009  11.2.2013 PROTEXT  Alžbeta Ivaňová   Trebišov  31231012
 2013026    stravné lístky  679,38    3039005107  11.2.2013  DOXX, s.r.o.    Žilina  36391000
 2013027    elektrická energia  275,00   2280000755   11.2.2013  Vsl. energetika, a.s.    Košice  36211222
 2013028    vývoz skla  37,02    0001442013  19.2.2013  Združenie obcí Zemplín    Cejkov  31257526
 2013029    mäso  37,33    0001305091  26.2.2013  Cimbaľák, s.r.o.  Cimbaľák  Bardejov  364732219
 2013030    knihy  41,26    0021303641  26.2.2013  RAABE, s.r.o.    Bratislava  35908718
 2013031    uloženie odpadu  105,71    0001582013  26.2.2013  Združenie obcí Zemplín    Cejkov  31257526
 2013032    mlieko  3,84    0071305822  26.2.2013  Tatranská mlikáreň, a.s.    Kežmarok  31654363
 2013033    vstávané skrine  1970,00    000052013  26.2.2013  Kozák Michal - výroba nábytku  Kozák Michal  Slivník  40386694
 2013034    čistiace postr.  32,24    0008850004  28.2.2013  COOP-Jednota    Brehov  00168874
 2013035    žiarivky, lampa  191,27   2013035   01.3.2013  Janák,s.r.o.    Trebišov  36482501
 2013036    prevádzkovanie vodovodu  234.00    2092013  4.3.2013  AQUASPIŠ    Spis. Nová Ves  36174360
 2013037    vodoinšt. mat.  56,80    160213  4.3.2013  KOVO MIX  Moňak Ján  Trebišov  33152934
 2013038    plyn  1965,00    7312663529  4.3.2013  SPP, a.s.    Bratislava  35815256
 2013039    tel.popl.  41,42    6747920454  5.3.2013  Slovak Telekom    Bratislava  35763469
 2013040    internet  10,38    3081465  5.3.2013  E-MAX INTERNET,s.r.o.  Jozef Pirčák  Trebišov 36659142 
 201341    členské známy  40,00    2013024  6.3.2013  Dobrovoľná pož.ochrana    Trebišov  
 2013042    vývoz skla  37,02    1922013  6.3.2013  Združenie obcí pre sep. zber Zemplín    Cejkov  31257526
 2013043    potraviny ŠJ  111,24    8850003  6.3.2013  COOP, Jednota    Brehov  00168874
 2013044    prac. nradie  196,75    20130043  8.3.2013  Miroslav Havrilčák, obch. čin.  Miroslav Havrilčák  Kysta  35479612
 2013045    uloženie odpadu  114,47    248/2013  19.3.2013  Združenie obcí pre sep. zber Zemplín    Cejkov  
 2013046
   oprava kopírky  447,47    201310793  20.3.2013 Ikaro, s.r.o. Trebišov     Trebišov  
 2013047    publikácia  21,90   312013   20.3.2013 JUDr.Igor Kršiak     Nitra  
 2013048    potraviny ŠJ 40,70    1310052   22.3.2013 Cimbaľák,s.r.o.     Bardejov  
 2013049   toner  30,00   201350150   25.3.2013  Ikaro, s.r.o.     Trebišov
 
2013050   školské potreby 378,70   2013034 27.3.2013 Elarin, s.r.o.   Prešov
 
2013051   školské potreby 396,00   2013033 27.3.2013 Elarin, s.r.o.   Prešov
 
2013052   školské potreby 266,16   2013032 27.3.2013 Elarin, s.r.o.   Prešov
 
2013053   školské potreby 171,90   2013019 27.3.2013 Elarin, s.r.o.   Prešov
 
2013054   školské potreby 137,88   2013035 27.3.2013 Elarin, s.r.o.   Prešov
 
2013055   telefónny poplatok 64,70   77772382 02.4.2013 ORANGE SLOVENSKO a.s.   Bratislava
 
2013056   potraviny ŠJ 149,06   8850005 02.4.2013 COOP Jednota   Nitra
 
2013057   prrevádzkovanie  vodovodu 234,00   2892013 02.4.2013 AQUASPIŠ, s.r.o.   Sp. Nová Ves
 
2013058   údržiavací poplatok 233,04   20131679 02.4.2013 KEO, s.r.o.   Veľký Krtíš
 
2013059   žiarivky 95,04   1300090 03.4.2013 Janák, spol.s.r.o.   Snina
 
2013060   plyn 908,00   7312687010 03.4.2013 SPP,   Bratislava
 
2013061   telefónny poplatok 40,03   4748900444 04.4.2013 Slov. telekom.   Bratislava
 
2013062   uloženie odpadu 105,71   2972013 04.4.2013 Združenie obcí Zemplín   Cejkov
 
2013063   zhotovenie razitka 37,00   1200012 08.04.2013 STEFI, Štefanko Štefan Trebišov
 
2013064   internet 10,38   3081465 08.4.2013 E-MAX INETERNET,s.r.o.   Trebišov
 
2013065   auditorské práce 250,00   292013 18.4.2013 Ing.Kobzoš Peter   Trebišov
 
2013066   mlieko 6,92   71313530 18.4.2013 Tatranská mliekáreň   Poprad
 
2013067   vývoz plastov 37,02   3512013 19.4.2013 Združenie obcí Zemplín   Cejkov
 
2013068   mlieko 3,84   71315031 24.4.2013 Tatranská mliekáreň   Poprad
 
2013069   školenie 17,10   2013018 24.4.2013 RVC   Košice
 
2013070   audítorské práce 150,00   322013 24.4.2013 In. Kobzoš Peter   Trebišov
 
2013071   čistiace prostriedky 43,78   8850006 30.4.2013 COOP JEDNOTA   Nitra
 
2013072   vstávané skrine 1950,00   112013 30.4.2013 Kozak Michal   Slivník
 
2013073   preprava materiálu 42,00   502013 30.4.2013 BAMARA  s.r.o.   Brehov
 
2013074   preprava materiálu 42,00   622013 30.4.2013 BAMARA  s.r.o.   Brehov
 
2013075   telefónny poplatok 79,02   77772382 30.4.2013 ORANGE SLOVENSKO   Bratislava
 
2013076   potraviny 50,21   1315645 02.5.2013 Cimbaľák, s.r.o.   Bardejov
 
2013077   elektrická energia 2908,00   2280000747 02.5.2013 Vsl.energetika, a.s.   Košice
 
2013078   elektrická energia 275,00   2280000755 02.5.2013 Vsl.energetika, a.s.   Košice
 
2013079   prevádzkovanie vodovodu 234,00   3892013 02.5.2013 QUASPIŠ, s.r.o.   Spiš.Nová Ves
 
2013080   polohopisné a výškopisné zameranie 150,00   2013019 02.5.2013 GEOKOL Radislav Kolář Trebišov
 
2013081   elektroinšt. materiál 49,95   1300130 05.5.2013 Janák, spol.s.r.o.   Snina
 
2013082   internet 10,38   0520130096 02.5.2013 E-MAX INTERNET   Trebišov
 
2013083   uloženie odpadu 120,05   3792013 02.5.2013 Združenie obcí Zemplín   Cejkov
 
2013084   potraviny 202,57   8850007 02.5.2013 COOP JEDNOTA   Nitra
 
2013085   plyn 727,00   3010033375 09.5.2013 RWE  
Košice
 
2013086   telefónny poplatok 41,88   8749887468 08.5.2013 Slov. telekom.   Košice
 
2013087   publikácia 9,20   89931127 13.5.2013 PORADCA, s.r.o.   Žilina
 
2013088   oprava kosačiek 213,54   2013084 13.5.2013 DANER, s.r.o.   Trebišov
 
2013089   antivírový program 104,90   201320279 15.5.2013 IKARO, s.r.o.  
Trebišov
 
2013090   plyn 107,61   7401175054 17.5.2013 SPP   Bratislava
 
2013091   mlieko 3,84   71318176 17.5.2013 Tatranská mliekáreň   Poprad
 
2013092   vodoinšt. materiál 518,19   790513 18.5.2013 KOVO-MIX   Trebišov
 
2013093   oprava traktora 348,43   1020130038 22.5.2013 MK TRAKTOR, s.r.o.   Michalovce  
2013094   orange                    75,41   0077772382 27.5.2013 Orange slovensko a.s   Bratislava
 
2013095   strávne lístky 951,08   3039015416 27.05.2013 DOXX   Žilina
 
2013096   mlieko     3,84   0071319770 29.05.2013 Tatranská mliekáreň   Poprad
 
2013097   rozhlas 659,40   0020130089 29.05.2013 ALFA TRONIK   Trebišov
 
2013098   rozhlas                1106,70   0002013090 29.05.2013 ALFA TRONIK   Trebišov
 
2013099   potraviny  233,65   0008850008 31.05.2013 COOP Jednota   Nitra
 
2013100   potraviny 15,59

 

0008850009 31.05.2013 COOP Jednota   Nitra

 

2013101   potraviny 21,80

 

0008850010 31.05.2013 COOP Jednota

 

Nitra

 

2013102

2013103
  prev.vodov.

tel.poplatok
234,00

  78,11

 

0004582013

0077772382
01.06.2013

15.06.2013
 AQUASPIŠ s.r.o

Orange Slove.

 

Spiš.Nová Ves
Bratislava

 

2013104

2013105

2013106

2013107

2013108

2013109

2013110

 
tel.poplatok

mäso

internet

plyn

aktualizácia pr.

tlač. Regio

uloženie odpadu
 
          
            43,96
    
43,75
    
10,38

727,00

396,66

155,40

95,62
2750850807

0001320364

0003081465

3010033375

4101334439

0000130088

0005412013

17.06.2013

20.06.2013

15.06.2013

18.06.2013

 18.06.2013

18.06.2013

19.06.2013
Slov.telekom

Cimbaľak,s.r.o

E-MAX INTERNET
RWE

IURA EDITION

L-Pres

Združ.obci ZemplínBratislava

Bardejov

Trebišov

Košice

Bratislava

Leles

Zemplín
 
2013111   preprava     42,00
  0001152013 03.08.2013 BAMARA s.r.o   Brehov
 
2013112

2013113

2013114
2013115
2013116
2013117
2013118
  uloženie odpadu

mlieko

elek.inš.mater.
oprava kosačky
tel.poplatky
potraviny
prev.vodovodu
      37,02
       
       3,84

   294,88
   219,60
        8,81
      32,10
    234,00
          
  0005652013

0071322933

0001300189
0002013149
7306443112
0008850011
0005322013
26.06.2013

28.06.2013

04.07.2013
09.07.2013
09.07.2013
08.07.2013
10.07.2013
Združ.obci 

Tatranská mliek.

Janák,spol.s.r.o
Daner s.r.o
Slov.telekom
Coop-Jednota
AQUASPIŠ s.r.o
  Zemplín

Poprad

Snina
Trebišov
Bratislava
Nitra
Spišská.N.V

0036581542
0035763469
0000168874
0036174360
2013119    tel.poplatok      77,28   0077772382 15.07.2013 Orange a.s   Bratislava
0035697270
2013120   plyn    727,00   3010033375 03.07.2013 RWE   Košice
0044291809
2013121   internet MŠ      10,38   0720130096 15.07.2013 E-MAX interne   Trebišov
0036659142
2013122   potraviny    189,05   0000885012 08.07.2013 COOP-Jednota   Nitra
0000168874
2013123   licencia    120,00   0201311236 15.07.2013 Národné inf.s.SR   Bratislava
0035751291
2013124   doprava    280,00   0013000562 12.07.2013 SAD,a.s   Michalovce
0036214078
2013125   vývoz odpadu    120,05   006582013 22.07.2013 Združ.ob.Zemplín   Cejkov
0031257526
2013126   tel.poplatok      47,84   4751800696 17.07.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013127   vývoz odpadu       37,02   0007092013 24.07.2013 Združ.ob.Zemplín   Cejkov
0031257526
2013128   preprava tovaru       42,00   0001232013 17.08.2013 BAMARA,s.r.o   Brehov
0036860901
2013129   tel.poplatok       15,07   7307600818 09.08.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013130   zameranie MI       60,00   0002013035 17.07.2013 GEOKOL   Trebišov
0030242177
2013131   oprava        66,60   0201350424 05.08.2013 IKARO s.r.o   Trebišov
0031656544
2013132   elektr.energia  2908,00   2280000747 08.08.2013 Vsl.energetika a.s   Bratislava
0036211222
2013133   elektr.energia    275,00   2280000755 08.08.2013 Vsl.energetika a.s   Bratislava
0036211222
2013134   vývoz odpadu    115,27   0007672013 05.08.2013 Združ.obcí Zemp.   Cejkov
0031257526
2013135   oprava kosač.    177,00   0000001807 01.08.2013 DANER s.r.o   Trebišov
0036581542
2013136   doprava    310,00   0013000962 13.08.2013 SAD, a.s   Michalovce
0036214078
2013137   prev.vodovodu    234,00   0077122013 14.08.2013 AQUASPIŠ,s.r.o   Spiš.N.Ves
0036174360
2013138   licencia program       54,90   0020130025 15.08.2013 KEO,s.r.o   Veľký Krtiš
0036739464
2013139   plyn    727,00   3010033375 19.08.2013 RWE   Košice
0044291809
2013140   tel.poplatok       40,73   9752777730 17.08.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013141   internet MŠ       10,38   0003081465 15.08.2013 E-max internet   Trebišov 0036659142
                 
 
2013142   vývoz odpadu       37,02   0088222013 27.08.2013 Združ.o.Zemplín   Cejkov
0031257526
2013143   tel.poplatok       73,70   0077772382 15.08.2013 Orange Slovens.   Bratislava
0035697270
2013144   tel.poplatok       29,88   7308768060 09.09.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013145   licencia progr.       54,90   0020132661 03.09.2013 KEO,s.r.o   Veľký Krtíš
0036739464
2013146   vývoz odpadu    123,24   0008172013 05.09.2013 Združ.obci Zempl.   Cejkov
0031257526
2013147   Krovinorez FS100    480,00   0002013212 06.09.2013 DANER s.r.o   Trebišov
0036581541
2013148   kontr.komínov      44,40   0002013121 09.09.2013 Kominársvo   Trebišov
0037538471
2013149   tel.poplatok      76,46   0077772382 15.09.2013 Orange Slovens.   Bratislava
0035697270
2013150   prev.vodovodu    234,00   0008412013 09.09.2013 AQUASPIŠ,s.r.o   Spiš.N.Ves
0036174360
2013151   licencia    120,00   0201311348 04.09.2013 Národné i.str.SR   Bratislava
0035751291
2013152   potraviny      38,36   0008850014 09.09.2013 COOP Jednota   Nitra
0000168874
2013153   potraviny      80,34   0008850013 09.09.2013 COOP Jednota   Nitra
0000168874
2013154   preprava tovaru      42,00   0001612013 11.09.2013 BAMARA,s.r.o   Brehov
0036760901
2013155   internet MŠ      10,38   0003081465 11.09.2013 E-MAX internet   Trebišov
0036659142
2013156   tel.poplatok      46,81   9753735135 17.09.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013157   vývoz odpadu    128,55   0009982013 20.09.2013 Združ.obci   Cejkov
0031257526
2013158   plyn    727,00   3010033375 16.09.2013 RWE   Košice
0044291809
2013159   vývoz odpadu      37,02   0009582013 16.09.2013 Združ.obci   Cejkov
0031257526
2013160   pneu +duša    420,00   0010130870 26.09.2013 SOME Slov.,s.r.o   Holič
0036253251
2013161   mlieko        7,08   0071332389 30.09.2013 Tatranská ml.   Kežmarok
0031654363
2013162   mat.k vodovodu    392,48   0001350813 15.09.2013 KOVO-MIX   Trebišov
0033152934
2013163   mlieko      14,54   0071333884 09.10.2013 Tatranská ml.   Kežmarok
0031654363
2013164   potraviny ŠJ       40,12   0001324680 18.06.2013 Cimbaľak s.r.o   Bardejov
0036473219
2013165   potraviny ŠJ       66,44   0001335309 16.09.2013 Cimbaľak s.r.o   Bardejov
0036473219
2013166   potraviny ŠJ       60,84   0008850015 10.10.2013 COOP Jednota   Nitra
0000168874
2013167   potraviny ŠJ    155,40   0008850016 10.10.2013 COOP Jednota   Nitra
0000168874
2013168   tel.poplatok      10,08   7309948604 09.10.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013169   plyn    727,00   3010033375 17.10.2013 RWE   Košice
0044291809
2013170   internet MŠ      10,38   0003081465 15.10.2013 E-MAX internet   Trebišov
0036659142
2013171   prev.vodovodu    234,00   0009182013 14.10.2013 AQUASPIŠ,s.r.o   Spišská N.V
0036174360
2013172   toner      66,00   021350576 07.10.2013 IKARO s.r.o   Trebišov
0031656544
2013173   vývoz odpadu    122,71   0010542013 07.10.2013 Združ.obci Zemp.   Cejkov
0031257526
2013174   tel.poplatok      73,13   0077772382 10.10.2013 Orange slovensko   Bratislava
0035697270
2013175   tel.poplatok      39,68   4754691132 10.10.2013 Slov.telekom   Bratislava
0035763469
2013176   uvítacia tabula    150,00   0008102013 11.10.2013 Branislav Holenda   Trebišov
0043335314
2013177   kancelárske potr.    224,34   0002111013 12.10.2013 Jarmila Danková   Trebišov
0035480378
2013178   vývoz odpadu    122,44   0011052013 15.10.2013 Združ.obci zempl.   Cejkov
0031257526
2013179   protipož.ochrana    200,00   0002013179 15.10.2013 VIMAP P. Naď Trebišov
0043630260
2013180   potraviny ŠJ       3,84   0071336779 15.10.2013 Tatranská mliek.   Kežmarok
0031654363
2013181   vývoz odpadu      37,02   0011402013 18.10.2013 Združ.obci zempl.   Cejkov
0031257526
2013182   str.lístky     505,98   3039030803 18.10.2013 DOXX   Žilina 0036391000
2013183   vývoz odpadu 78,62   0007382012 24.10.2013 Združ.obci zempl   Cejkov 0031257526
2013184   toner 48,00   0091300574 25.10.2013 DATATRADE   Košice 0035960132
2013185   mlieko 1,92   0071338309 25.10.2013 Tatranská mliek     0031654363
2013186   okná 13696,88   20130383 31.10.2013 Havrilčák   Trebišov 0035479612
2013187   tel.poplatky 10,08   7311141528 31.10.2013 Slov.telekom   Bratislava 0035763469
2013188   spr.vodovod. 234,00   0010272013 31.10.2013 AQUASPIŠ   Spišsk.n.v 0036174360
2013189   elektr.energ. 275,00   228000755 31.10.2013 Vsl.energetika   Košice 0036211222
2013190   elektr.energ. 2908,00   228000747 31.10.2013 Vsl.energetika   Košice 0036211222
2013191   potraviny 251,04   0008850018 31.10.2013 COOP-Jednota   Nitra 000168874
2013192   potraviny 32,59   0008850017 31.10.2013 COOP Jednota   Nitra 000168874
2013193   plyn 727,00   3010033375 04.11.2013 RWE   Bratislava 0044291809
2013194   toner 69,96 0201350675 04.11.2013 IKAROs.r.o Trebišov 0031656544
2013195   tel.služby 75,83 0077772382 05.11.2013 Orange slovensko Bratislava 0035697270
2013196   tel.služby 40,86 1755676348 07.11.2013 Slov.telekom Bratislava 0035763469
2013197   internet MŠ 10,38 0003081465 07.11.2013 Emax Trebišov 0036659142
2013198   vývoz odpad 118,99 0012142013 07.11.2013 Združ.obci Cejkov 0031257526
2013199   mäso 51,01 0001342233 14.11.2013 Cimbaľak
2013200   mäso 29,48 0001345140 14.11.2013 Cimbaľak
2013201   mlieko 3,84 0071339959 14.11.2013 Tatranská ml.
2013202   šk.pomôcky 8,40 0021327588 14.11.2013 RAABE s.r.o
2013203   už.poplatok 239,04 0020133086 15.11.2013 KEO,s.r.o
2013204   elektr.energia 21,00 228000747 18.11.2013 Vsl.energetika
2013205   str.lístky 964,38 3039033819 18.11.2013 DOXX-str.lístky  
2013206   kanc.potreby 128,40 000013107 18.11.2013 PROTEXT      
2013207   potraviny 16,92 0008850019 20.11.2013 COOP Jednota      
2013208   potraviny 35,68 0008850020 20.11.2013 COOP Jednota      
2013209   potraviny 16,13 0008850021 23.11.2013 COOP Jednota      
2013210   potraviny 31,72 0008850022 23.11.2013 COOP Jednota      
2013211   služby 180,00 000472013 20.11.2013 Ing.Alena Suchá    
2013212   plyn 730,00 3010033375 29.11.2013 RWE    
2013213   tel.služby 10,08 7312475897 29.11.2013 Slov.telekom    
2013214   mlieko 1,92 0071342970 29.11.2013 Tatranská ml.    
2013215   spr.vodov. 234,00 000000308 29.11.2013 AQUASPIŠ.s.r.o    
2013216   potraviny 233,24 0002013216 29.11.2013 COOP Jednota    
2013217   preplatné 102,00 8401345199 29.11.2013 IURA EDITION    
2013218   tel.poplatky 76,27 0077772382 05.12.2013 Orange slovensko    
2013219   tel.poplatky 42,54 3756649736 05.12.2013 Slov.telekom    
2013220   mat.do kosačky 231,00 2013260 05.12.2013 DANER.s.r.o    
2013221   mater.k opr.vod. 2651,73 0002191113 05.12.2013 KOVO-MIX    
2013222   vývoz odpadu 37,02 0013632013 05.12.2013 Združ.obci      
2013223   elektr.energia 8,60 2280000747 05.12.2013 Vsl.energetika      
2013224   elektr.energia 32,50 2280000755 05.12.2013 Vsl.energetika      
2013225   elektr.energia 8,60 2280000747 05.12.2013 Vsl.energetika      
2013226   elektr.energia 8,60 2280000747 05.12.2013 Vsl.energetika